Magunkról

 

Az intézmény mottója: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

                                                                                                                                             Galaták 6,2


             Pátroha  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyháza és Kisvárda városok között fekszik, megközelíthető busszal és vonattal, illetve egyéb közlekedési eszközök segítségével. 
            A település központjában, a református templom szomszédságában helyezkedik el a Cédrus Idősek Klubja intézménye. Közvetlen közelében az orvosi rendelő,  valamint  a buszmegálló található, ami a háziorvosi szolgálat könnyű elérhetőségét, illetve a távolabb lakó ellátottak számára a menetrendszerű járattal történő látogatást is lehetővé teszi, - bár az intézmény gépjárművei nagy segítséget jelentenek tagjaink felhozatalában.

Pátrohai Református Egyházközség Presbitériuma 2006 tavaszán határozta el, hogy gyülekezeti házát jelentős költségráfordítás által átalakítja, és idősek klubját hoz létre benne. Az átalakítás és az engedélyek megszerzését követően 2006-ban 60 fővel indult be a Cédrus Idősek Klubja, amit a következő évben 75 főre bővítettünk. 2007. 01. 02-től működik intézményünkben támogató szolgálat is, amely a súlyosan fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megkönnyítésében nyújt segítséget.  Ezt követően 2009-benházi segítségnyújtással, illetve 2010-től szociális étkeztetéssel is bővítettük a már meglevő szervezeti egységeket.

       Az intézmény célja, hogy falai között segítséget és közösséget találjanak a még részben önellátók, - mint klubtagok, - a saját lakókörnyezetükben élő, de önellátásukhoz segítséget igénylő házi segítségnyújtást igénylők, valamint a súlyos fogyatékkal élő embertársaink is. Vagyis az idős, rászorult, valamint fogyatékos lakosság minden rétege mesterséges támaszt találjon a helyben a református egyház valamelyik szolgáltatásában.
        Ez a fajta segítségnyújtási lehetőség az, amely a testi-lelki-szociális segítségnyújtással, az izoláció megszüntetésével, a társas kapcsolati háló erősítésével, az individualizált bánásmóddal, az esélyegyenlőség lehetővé tételével teszi érzelmileg  kiegyensúlyozottabbá, biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá időseink és a valamilyen okból rászorulók életét..


          A „Cédrus” Idősek Klubja 6 napos nyitvatartással működik, hétfőtől-szombatig 8-15 óra között. Minden munkanapon reggel 9-kor kezdődik a reggeli áhítat, majd ezt követőentízórait biztosítunk a jelenlévőknek, aztán különböző programokat nyújtunk: hétfőnként állandó programként csigatészta készítés zajlik (diakóniai jelleggel), de felolvasás, éneklés, társasjáték, egészségügyi előadások, kirándulások, DVD-és videónézés, kézimunkakör, stb. várja a klubtagokat.  De a hivatalos ügyek intézésében is igény szerint segítséget nyújtunk.

         A mindennapos reggeli istentisztelet következtében az idősek a gyülekezet imádkozó magját alkotják, akik szívükön viselik és imádságban hordozzák a dolgozó felnőttek, és a fiatalabb generáció gondját is. Évszaktól függően 10-40 közötti létszámmal tartjuk reggeli alkalmainkat, amin lelki énekeket, hitmélyítő bizonyságtételeket is hallhatunk.

          Megünnepeljük a születés- és névnapokat, számon tartjuk a betegeket, meglátogatjuk az elesetteket. Nőnapon, anyák napján, idősek napján verssel és virággal,  karácsonykor ajándékcsomaggal köszöntjük tagjainkat. Az intézmény kórusa temetésen külön énekszóval búcsúzik azoktól, akik elmennek a minden élőknek útján..
        Minden ünnepen (karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, idősek napja…stb) iskolai illetve óvodai csoportok szerepelnek és szereznek örömöt az időseknek.

         Mivel az intézmény a Pátrohai Református Egyházközség fenntartásában működik, ezért szoros a kapcsolódása, összefonódása a gyülekezettel. Bár nem teszünk különbséget vallási, faji, nemi hovatartozás tekintetében, - mégis legnagyobb részben a református egyházhoz tartozók kötődnek legjobban intézményünkhöz. Az ellátottak  gyakran vesznek részt, vagy éppen szereplésükkel, műsorukkal gazdagítják egyházi, nemzeti ünnepeinket az ünnepi istentiszteletek alkalmával. Az intézmény és az egyház összekapcsolódik a kirándulások, szabadtéri, szabadidős programok során is. Gyülekezetünk tagjai gyakran besegítenek az ellátottak vasárnapi istentiszteletre való felhozatalában.

    
           Az intézmény felszereltsége a nappali, illetve egyéb szociális ellátás követelményeinek megfelelnek. Az idősek klubja helyiségei tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetőek, akadálymentesek, a bútorzat és berendezési, felszerelési tárgyak, az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.
       Vagyis a klub rendelkezik a nyújtott szolgáltatásokat elősegítő tömegkommunikációs és a szabadidős tevékenységet segítő eszközökkel (televízió, rádió, DVD, video rekorder, CD-lejátszó, könyvek, újságok, folyóiratok, havi és napi lapok, sakk, pingpongasztal, asztali foci, társasjátékok…stb.) Ezen felül az intézmény rendelkezik a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.


           Az igénybevétel tekintetében elmondhatjuk, hogy nagyon sok egyedül élő, magányos, elesett idős, rászoruló keres meg minket, akiknek a napi fizikai, lelki, mentális szükséglete családtagok, rokonok hiányában (távollétében) nincs kielégítve. De sok esetben a hozzátartozó keres meg azért, hogy a gondozás során segítő kezet nyújtsunk a hozzátartozók számára is az idős, beteg ellátásában. Az ellátásban részesülők tovább megőrzik mentális és egészségi állapotukat, így tartós bentlakásos intézményben való elhelyezésük kitolódik. Az ellátottak hozzátartozói biztonságban, felügyelet alatt tudják szeretteiket, így egyéni életük mindennapi feladataira jobban tudnak koncentrálni.
       A segítő munkával nagy terhet veszünk le a családok válláról, -  ugyanakkor minőségi gondozás nyújtásával az idős emberek tovább tarthatók saját otthonukban tiszteletben tartva emberi méltóságukat.

Isten segítségével, és a tőle kapott erővel ezekben a feladatokban szeretnénk helytállni.